دوبیتی ٤٩                

قـبـله عشـق

 

یکـد م نگهـت حجـلهء عشق است

زیـرا که چنـیـن سـیـره عشق است

 

ما را رخ تـو قـبــلهء عشق است

باز آ وببـیـن تـورســم عشـق را

 

شـوریـده

 

روی تــرا قـبـله ي خـود سـا ختـم

شـــور شدم بـهـرتوشـــعرسا ختـم

 

تا که چنیـن دل به رخـت بـا ختـم

تــــا  نـگــا ر دل شــیـدا شــــــدی

  

طـبـیـب درد      

  

که بـی تـو ایـن دلم آرام نمیشه

بکـن تعـجیـل دل زارم پــریـشـه

 

طـبیـبـی بــر دل زارم هـمـیشـه

بیـا تا مـرحـم درد م تـــوبـاشـی